chemover
Chemover Sp.z o.o - Poland
http://www.chemover.mna.cc
Wyroby Energetyczne, Opłaty Celne, Podatek Akcyzowy
Energy Products, Duty Payments, Taxes for Energy Products.

j.damec@chemover.mna.cc Kontakt - Contact   biuro@chemover.mna.cc
Tel. 512 752 206,  663 646 093
NIP; 5213609779  KRS; 0000392189  Regon; 142990739

Siedziba Spółki
  Corporate Headquarters

CHEMOVER Sp. z o.o.
DWORCOWA 56
 44-353 OLZA
 POLSKA - Poland


Magazyn i miejsce odbioru wyrobów akcyzowych.

Warehouse with products - Shipping & Receiving.

CHEMOVER Sp. z o.o.
ul. Dworcowa 56,
44-353 Olza,
Polska - Poland
Mapa

View Larger Map
Copyright © CHEMOVER Sp. z o.o. 2013